Tenenanalyseren

Een biometrisch kennissysteem

Tenenanalyseren is een biometrisch kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van tenen te interpreteren. Deze methode is geschikt om zelfkennis op te doen, relaties te doorgronden en het is een welkome hulp bij opvoeding.

Tenenanalyseren is ontwikkeld door Imre en Margriet Somogyi. Zij interviewden honderden mensen die op stranden en sauna’s hun tenen voor hen blootstelden. Geleidelijk aan ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen biedt en het karakter van mensen. Hun jarenlange studie en vergelijking van al het materiaal dat hen werd aangereikt heeft geleid tot het systeem en de boeken waarmee karakteranalisten nu worden opgeleid.

Tenenanalyseren is praktisch en direct toepasbaar op verschillende gebieden:

Persoonlijke groei

Tenenanalyseren is een geschikte methode om zelfkennis op te doen. Het biedt je inzicht waar voor jou kansen liggen en eventuele valkuilen.
Zo kan het je ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Tenenanalyseren helpt je om vanuit jouw eigen kwaliteiten en kracht keuzes te maken die bij jou passen.

Relaties

Tenenanalyseren biedt handvatten voor het versterken van relaties. Het laat zien waarom bepaalde reacties en interacties te verwachten zijn tussen bepaalde mensen.
Inzicht in jouw eigen persoonlijkheid en die van de ander kan leiden tot meer wederzijds begrip en respect.

Hulp bij opvoeding

Tenenanalyseren is een welkome hulp bij opvoeding. Wanneer opvoeders inzicht krijgen in het karakter van hun kind kunnen zij bewustere keuzes maken die aansluiten bij het kind en zijn ontwikkeling.

Beroep/opleiding

Tenenanalyseren geeft jou informatie die van grote waarde kan zijn voor keuzes die je maakt op het gebied van opleiding of beroep.

Hulpverlening

Tenenanalyseren biedt zorgverleners handvatten om zorg op maat te leveren aan de mensendie aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.